Gällande behandling av personuppgifter


INTEGRITETSPOLICY

Information om ProBikes behandling av dina personuppgifter.
ProBike värnar din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd.
Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m.


Vem är personuppgiftsansvarig?
ProBike Sverige AB (org.nr 556290-0968 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
Vilka personuppgifter vi behandlar beror på om du är prenumerant av vårt nyhetsbrev eller är kund i butik. För våra prenumeranter av nyhetsbrev har vi endast e-postadress. Är du kund i butik kan vi ha uppgift om namn, adress, telefonnummer och e-postadress förutsatt att du ger oss dessa uppgifter. Till dig som kund kan vi även ha viss köphistorik. Personnummer hanteras endast i samband medfordonsköp och registrering hos Transportstyrelsen. Dessa uppgifter sparas därefter inte. Har du köpt ett registrerat fordon av oss har vi även uppgifter om fordonet som är kopplat till ditt köp.


Hur behandlar vi dina personuppgifter & vem har tillgång till dem?
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet. Endast berör och behörig personal har tillgång till nödvändiga uppgifter, alla med unik inloggning. ProBike har också ett mycket gott skydd mot dataintrång etc.


Vilka rättigheter har du och hur gör du?
Du har naturligtvis vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Kontakta din butik om du vill veta mer eller att vi ska göra några ändringar.


Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.


Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.
Rätt till radering och begränsning
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.


Rätt till invändning
Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är.


Rätt till dataportabilitet
När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?
Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.probike.se


För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att upprätta köpeavtal, hantera ditt köp vilket inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer. Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar. Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar. Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
• För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt.
• För bokföring: sju (7) år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.
• För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Varifrån hämtas personuppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du ber om en offert, genomför ett köp, eller på annat sätt kontaktar oss.