Gällande behandling av personuppgifter

Vi behandlar våra kunders personuppgifter för att administrera köp av fordon hos oss. Det är frivilligt för dig att lämna dessa uppgifter men vi behöver dem för att kunna registrera ditt nya fordon hos Transportstyrelsen samt att administrera eventuell finansiering hos någon av våra samarbetspartners. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att kunna administrera försäljningen eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.

Endast i ovanstående fall använder vi personnummer. Vi har ingen registrering av personnummer i vårt kundregister som finns i vårt affärssystem. Vi har endast namn, adress, mejl och telefonnummer. Vi delar heller inte några personuppgifter med några andra parter.

Du har rättighet att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga kan du begära att de rättas eller tas bort.

Mer om dina rättigheter gällande dina personuppgifter finns på Datainspektionens hemsida.